Stout podcast

Aflevering 21 | Hoe kijk jij naar ouderen?

June 24, 2022 Stout Groep Season 2 Episode 21
Aflevering 21 | Hoe kijk jij naar ouderen?
Stout podcast
More Info
Stout podcast
Aflevering 21 | Hoe kijk jij naar ouderen?
Jun 24, 2022 Season 2 Episode 21
Stout Groep

Door hoe ons zorgstelsel is ingericht, zijn ouderen steeds meer aan de rand van de maatschappij komen te staan. Hoe maken we weer verbinding met hen? In samenspel tussen ondernemers en overheid worden antwoorden gezocht bij een groeiende vraag naar adequate zorg.

Show Notes

Door hoe ons zorgstelsel is ingericht, zijn ouderen steeds meer aan de rand van de maatschappij komen te staan. Hoe maken we weer verbinding met hen? In samenspel tussen ondernemers en overheid worden antwoorden gezocht bij een groeiende vraag naar adequate zorg.